บริหารการกินให้เกิดประโยชน์

      อาหาร เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนสมัยก่อนอาจจะ คิดว่าต้องกินอาหารถึงจะมีชีวิตอยู่รอดได้ การรู้เพียงแต่ว่าต้องกินอาหารนั้นไม่เพียงพอต่อการที่จะให้มีสุขภาพที่ดีได้ ต้องรู้ต่ออีกว่ากินอย่างไรจึงจะทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย หรือเมื่อเจ็บป่วยก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้น แถมบางคนยังมีแรงเหลือเอาไว้ดูหนังโป๊ ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วไปนั้นมีปัญหาสำคัญ อีกหนึ่งอย่างเหมือนกันก็คือเรื่องของสุขภาพและอนามัย รวมถึงการปิดกั้นหนังโป๊ในประเทศด้วย แต่เดิมในทาง การแพทย์และบุคคลทั่วไปจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของโรคเชื้อโรคเป็นต้น แล้วก็จะมองข้ามความสำคัญของอาหารไปหมด อาจจะด้วยความเคยชินว่าอาหารเป็นเพียงกิจวัตรประจำวัน จึงไม่ได้สนใจถึงผลของอาหารต่อสุขภาพ

     โภชนาการ น้อยคนที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงคนทั่วไปจะเข้าใจหมายถึงอาหาร แล้วการประกอบอาหารเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วความหมายของคำว่าโภชนาการมีเยอะมากกว่านั้นกล่าวคือ โภชนาการนั้นมีความหมายที่ครอบคลุมตั้งแต่การที่ร่างกายได้รับสารอาหาร นำไปใช้ประโยชน์อย่างไรและเกิดประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร ใช้แล้วส่วนที่เหลือจะถูกกำจัดออกไอย่างไร สิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายที่สะสมไว้กำจัดได้และถ้าขาดสารอาหารหรือได้มากเกินไปนั้นจะเกิดโทษหรือประโยชน์อย่างไร หากเรารู้จักเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และถูกต้องร่างกายจะแข็งแรงแต่ถ้าเลือกไม่ได้หรือเลือกไม่เป็นก็จะส่งผลทำให้อ่อนแอเจ็บป่วยง่าย เรี่ยวแรงจะดูหนังโป๊ก็ไม่มี

 

สาเหตุของปัญหาโภชนาการ

สาเหตุการเกิดการขาดสารอาหารมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ประการด้วยกันคือ อาหาร คน และภาวะแวดล้อม

     อาหารเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารแล้วก็จะมีการย่อยการดูดซึมและการถูกนำไปใช้ สารอาหารหลายชนิดที่มีอยู่ในอาหารอาจจะทำการขัดขวางกันทำให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอ ตอนนี้จะดูหนังโป๊ไม่ไหว และนอกจากนี้สารพิษก็ยังเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยเนื่องจากการกินอาหารได้อีกด้วย

    คน มีส่วนสัมพันธ์กับแนวโน้มที่จะขาดสารอาหารได้อย่างมากเช่นเพศอายุภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสรีระภาวะการเจ็บป่วย หรือผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น

     ภาวะแวดล้อม เป็นปัจจัยที่สำคัญมีความเกี่ยวข้องตั้งแต่การ ที่จะได้หารจนไปถึงตอนที่อาหารเข้าสู่ร่างกาย เช่น 

การผลิต การปรุงการ ขนส่ง ฯลฯ

 

สารอาหาร

     หมายถึง สารชนิดต่างๆที่ได้จากการกินอาหารและร่างกายควรได้รับทุกวันเพื่อที่จะมีสุขภาพ อนามัยที่ดีมีอยู่ด้วยกัน 5 ชนิดคือไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่ วิตามิน และที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำ ไม่มีสารอาหารชนิดใดจะมีอาหารครบทั้ง 5 ชนิดดังนั้นเราจึงควรทานอาหารให้หลากหลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *